MS Tbiliska

Aktuality

PEKNÉ LETO!

- Vidíme sa 2.9.2024
Zmluvy a faktúry

objednávky

dodávateľské faktúry

odberateľské faktúry

zmluvy

Archív

2017 faktúry nov.-dec.

[02.01.2018]  knihafaktur217nov-dec_v_26_1.pdf


2017 faktúry

[03.11.2017]  knihafaktur2017jan-okt_v_25_1.pdf


2015 faktúry

[18.01.2016]  knihafaktur2015_v_24_2.pdf


2016 faktúry

[02.02.2017]  2016_faktury_v_11_3.pdf


2014 faktúry

[00.00.0000]  2014faktury_v_10_2.pdf

zobraziť aj staršie verzie


Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2022-2023

[01.01.2023]  kzdodatokc.12022-23_v_88_1.pdf


Zmluva dodávka elektriny - zariadenie starostlivosti...

[02.02.2022]  zmluvaozdruzenejdodavkeelektrinydj_v_84_1.pdf


Zmluva o dielo

[03.12.2021]  zmluvaodielo-plastovedvere-bezpecnyprechod_v_83_1.pdf


Obstarávanie plyn

[01.09.2021]  prikaznazmluva-verejneobstaravanieplyn_v_82_1.pdf


Dodatok k zmluve - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov

[23.09.2021]  dodatokkzmluvezariadenieostarostlivost..2_v_80_1.pdf


Zmluva s MPC - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

[02.09.2021]  zmlzva-ovzajomnejspolupracipriimplementaciiprojektovychaktivitvramcinarodnehoprojektupomahajuceprofesievedukaciidetiaziakovii_v_77_1.pdf


Spolupráca s PF UK 2021

[02.09.2021]  zmluvaspfuk2021_v_76_1.pdf


Darovacia zmluva Mondelez

Darovacia zmluva Mondelez
[11.01.2021]  darovaciazmluvamondelez.._v_64_1.pdf


Zabezpečenie mliečnych výrobkov

[14.05.2021]  zmluva-skolskemliekoorganika_v_58_2.pdf


Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátovč.: 202006157

[22.07.2020]  zmluvaoposkytovanidoveryhodnejsluzbyvydavaniacertifikatovc.202006157_v_55_1.pdf


Kúpna zmluva s Eurozel s.r.o.

[29.12.2021]  zmluvaeurozel2022_v_53_2.pdf


ZMLUVA - NOVART - revizia komposterov

[04.03.2020]  zmluva-novart-reviziakomposterov_v_43_1.pdf


ZMLUVA - REVAY SUPPORT s.r.o. - o servise, sprave a rozvoji pocitacovej infrastruktúry

[04.03.2020]  zmluva-revaysupports.r.o.-oservise,spravearozvojipocitacovejinfrastrukt?ry_v_42_1.pdf


Zmluva na vykonanie diela „Pohyb nás baví“ v rámci projektu PS-1406/2019/2

Zmluva na vykonanie diela „Pohyb nás baví“ v rámci projektu PS-1406/2019/2.
[06.11.2019]  zmluvacrew-preliezky_dotacia_uradvlady_v_40_1.pdf


Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
[03.09.2019]  zmluvaozabezpecenispolupracespfuk_v_38_1.pdf


OSTARÁVANIE

[01.09.2021]  prikaznazmluva-verejneobstaravanieelektr.energie_v_37_2.pdf


Verejné Obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zakúpenie a osadenie hracích prvkov detského ihriska v rámci projektu „POHYB NÁS BAVÍ“ projekt PRS-1406/2019/2.
[17.10.2019]  vyzvanapredlozeniecenovejponuky-hracieprvkymstbiliska__v_36_1.pdf


Zmluva s pekárňami

[28.12.2021]  zmluvastanislav,s.r.o.2022_v_34_3.pdf


Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

[31.12.2018]  pzs-remedypoint,s.r.o._v_33_1.pdf


Odpadové hospodárstvo

[01.05.2019]  mgbusinessservices,evidenciaodpadu_v_32_1.pdf


Zmluva na zabezpecenie ochrany osobnych udajov

[12.04.2018]  zmluvanazabezpecenieochranyosobnychudajov_v_29_1.pdf


Zmluva o poskytovani konzul.sl. k ochrane osob.udajov

[18.03.2022]  dodatoksomisystems-zodpovednaosoba_v_28_2.pdf


kolektívna zmluva

[01.01.2023]  kolektivna_zmluva_23_24_v_27_5.pdf


POTRAVINY - ovocie

[14.05.2021]  zmluva-skolskeovociebonifructi_v_23_2.pdf


OBSTARÁVANIE

[30.06.2021]  prikaznazmluva-verejneobstaravanieelektr.energie_v_22_2.pdf


OBSTARÁVANIE

[30.06.2021]  prikaznazmluva-verejneobstaravanieplyn_v_21_2.pdf


POTRAVINY

[28.12.2021]  zmluvaudeninyachberger,s.r.o.2022_v_20_3.pdf


Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-074-2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva o poskytnutí peňažného daru na obnovu školského amfiteátra
[26.06.2017]  zmluvaoposkytnutipenaznehodaruc.na-074-2017nadaciaslsp_v_19_1.pdf


Telekom

Telekom dodatok k zmluve
[01.07.2020]  dodatokkzmluvetelekom_v_18_2.pdf


BVS

BVS Zmluva č.PZ002000056531-002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
[22.01.2020]  zmluvabvs2020_v_17_3.pdf


Račianska Teplárenská

[00.00.0000]  racianskateplarenskazmluva_v_16_2.pdf


PLYN

SPP zmluva
[01.01.2022]  2022zmluvaododavkezemnehoplynu_v_15_5.pdf


Magna Energia a.s.

Magna Energia zmluva
[01.01.2022]  2022zmluvaododavkeelektriny_v_14_5.pdf


VipTel

VipTel zmluva
[12.01.2015]  viptelzmluva_v_13_1.pdf


Isper

[12.01.2015]  isper_zmluva_v_12_1.pdf

zobraziť aj staršie verzie© mstbiliska.sk