MS Tbiliska

Aktuality
Spolupráca

Naša materská škola spolupracuje s týmito inštitúciami:
 
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Vajnorskej ul. v Bratislave,
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
  • ASEKOL SK s.r.o - projekt "RECYKLOHRY",
  • Daphne - ekocentrum, OLO, Ekoway,
  • Základná škola Tbiliská 4 v Bratislave,
  • Spojená škola de La Salle na Čachtickej ul. v Bratislave.© mstbiliska.sk