MS Tbiliska

Aktuality

16.10. o 9,00 Malí medici

predškoláci - pre chorobu presunuté! nový termín upresníme
Dokumenty

Prehlásenie - ochrana osobných údajov

https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
[03.09.2018]  prehlasenie_v_30_1.pdf


Správa o Hospodárení za rok 2017

Správa o Hospodárení za rok 2017
[25.04.2018]  spravaohospodareni2017_v_8_3.pdf


Potvrdenie o zaplatení dane

[04.02.2019]  potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019_v_7_5.pdf


Tlačivá na darovanie 2%

[04.02.2019]  vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osobyzarok2018_v_6_5.pdf


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

[15.01.2019]  ziadostoprijatiedietatadomstbiliska_v_5_4.pdf


Bližšie informácie k prijímaniu detí do našej MŠ

[29.01.2019]  oznam-ziadostioprijatiedoms2019-2020_v_4_5.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva č.3/2014 a 4/2014 na dodanie potravín
[16.12.2014]  vyzva_na_potraviny_ms_tbiliska_v_3_1.pdf


Školský poriadok

Školský poriadok
[11.09.2019]  skolskyporiadokod2019_v_2_7.pdf


Hodnotiaca správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava za školský rok 2017/2018
[21.12.2018]  spravavvc2017-2018_v_1_6.pdf

zobraziť aj staršie verzie© mstbiliska.sk