MS Tbiliska

Aktuality
Členovia rady školy

Za rodičov:
 
p. Grosschmidtová, 
p. Slováková
 
Za poslancov:
 
p. Pajdlhauser,
p. Máťúš,
p. Štefanidesová
 
Za MŠ:
 
p. Kovačičová,
p. Lukovičová.
 © mstbiliska.sk