MS Tbiliska

Aktuality

16.10. o 9,00 Malí medici

predškoláci - pre chorobu presunuté! nový termín upresníme
Členovia rady školy

p. Klačanský,
p. Padošová, 
p. Papánková,
p. Novák,
 
Za poslancov:
 
p. Gelingerová,
p. Pajdlhauser,
p. Máťúš,
p. Vulgán,
 
Za MŠ:
 
p. Kovačičová,
p. Lobpreisová,
p. Lukovičová.
 © mstbiliska.sk