MS Tbiliska

Aktuality
Členovia rady školy

p. Klačanský,
p. Padošová, 
p. Papánková,
p. Sántaiová,
p. Pokorná, 
p. Novák,
 
Za poslancov:
 
p. Gelingerová,
p. Pajdlhauser,
p. Máťúš,
p. Khandl,
 
Za MŠ:
 
p. Kovačičová,
p. Lobpreisová,
p. Lukovičová.
 © mstbiliska.sk