MS Tbiliska

Aktuality

16.10. o 9,00 Malí medici

predškoláci - pre chorobu presunuté! nový termín upresníme
Kontakty

 

Adresa: Materská škola
Tbiliská 2
831 06  Bratislava
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová
Email: mstbiliska@centrum.sk, skolka@mstbiliska.sk,
Telefón: 02/44 88 76 60 – materská škola
IČO: 31810420
DIČ: 2021636287
 
Vedúca školskej jedálne: Ivana Špilárová
Telefón: 0911/591 088
© mstbiliska.sk