MS Tbiliska

Aktuality
Kontakty

 

Adresa: Materská škola
Tbiliská 2
831 06  Bratislava
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová
Email:  skolka@mstbiliska.sk,
Telefón:

02/44 88 76 60 – materská škola

0911/225 145 – riaditeľka MŠ

IČO: 31810420
DIČ: 2021636287
 
Vedúca školskej jedálne: Ivana Špilárová

Telefón

Email:

0911/591 088

ivana.spilarova@mstbiliska.sk
© mstbiliska.sk