MS Tbiliska

Aktuality
Členovia Rodičovského združenia

Predseda RZ:
 
p. Klačanský,
 
Členovia RZ:
 
p. Padošová, 
p. Hudecová,
p. Papánková
p. Santaiová,
p. Pokorná, 
p. Novák.
 
 
Pani Hudecová zostáva naďalej vo funkcii pokladníka a disponenta s účtom RZ.© mstbiliska.sk