MS Tbiliska

Aktuality

PEKNÉ LETO!

- Vidíme sa 2.9.2024
Učiteľky

Od 1.9.2023

1. trieda

Pawerová Zuzana, Mgr.

Frolová Lenka, Mgr.

2. trieda

Mrázová Renáta, Mgr.

Braunsteiner Juliana, Mgr.

ped.asistent Bc. Natalia Sakhno

3. trieda

Pawerová Viktória, Mgr.

Kovačičová Silvia

4. trieda

Tomašovičová Anna
Reháková - Veselovská Michaela, Mgr.

5. trieda

Lobpreisová Jana, Mgr.  

Krečmerová Sallemová Zuzana Mgr. - zástupkyňa MŠ

ped.asistent Mgr. Veronika Hatnančíková

špeciálny pedagóg a riaditeľka MŠ: PhDr. Monika Novotná, PhD. 

konzultačné hodiny: streda až piatok od 7,30 - 12,30

monika.novotna@mstbiliska.sk

školský logopéd: Mgr. Veronika Režná

konzultačné hodiny: streda až piatok od 7,30 - 12,30

veronika.rezna@mstbiliska.sk

 
© mstbiliska.sk