MS Tbiliska

Aktuality

16.10. o 9,00 Malí medici

predškoláci - pre chorobu presunuté! nový termín upresníme
Učiteľky

Od 1.9.2019

1. trieda

Pátková Viera - zástupkyňa MŠ
Kociánová Renáta

2. trieda

Mrázová Renáta, Mgr.
Kovačičová Silvia

3. trieda Krečmerová Sallemová Zuzana Mgr.
Lobpreisová Jana, Mgr.
4. trieda Tomašovičová Anna
Reháková Michaela, Mgr.
5. trieda Pawerová Zuzana, Mgr.
Pospíšilová Svatava

 
© mstbiliska.sk