MS Tbiliska

Aktuality

16.4. PACI PAC
Učiteľky

Od 1.9.2023

1. trieda

Pawerová Zuzana, Mgr.

Frolová Lenka, Mgr.

2. trieda

Mrázová Renáta, Mgr.

Braunsteiner Juliana, Mgr.

ped.asistent Bc. Natalia Sakhno

3. trieda

Pawerová Viktória, Mgr.

Kovačičová Silvia

4. trieda

Tomašovičová Anna
Reháková - Veselovská Michaela, Mgr.

5. trieda

Lobpreisová Jana, Mgr.  - zástupkyňa MŠ

Krečmerová Sallemová Zuzana Mgr.

ped.asistent Mgr. Veronika Hatnančíková

špeciálny pedagóg: PhDr. Monika Novotná, PhD. 

konzultačné hodiny: streda až piatok od 7,30 - 12,30

monika.novotna@mstbiliska.sk

školský logopéd: Mgr. Veronika Režná

konzultačné hodiny: streda až piatok od 7,30 - 12,30

veronika.rezna@mstbiliska.sk

 
© mstbiliska.sk