MS Tbiliska

Aktuality
Učiteľky

Od 1.9.2018

1. trieda

Bačíková Beata, Mgr.
Kovačičová Silvia

2. trieda

Krečmerová Sallemová Zuzana Mgr.
Lobpreisová Jana, Mgr.

3. trieda Tomašovičová Anna
Reháková Michaela, Mgr.
4. trieda Pawerová Zuzana, Mgr.
Kociánová Renáta
5. trieda Pátková Viera - zástupkyňa MŠ
Pospíšilová Svatava

 
© mstbiliska.sk