MS Tbiliska

Aktuality
Zmluvy a faktúry

objednávky

dodávateľské faktúry

odberateľské faktúry

zmluvy

Archív

2017 faktúry nov.-dec.

[02.01.2018]  knihafaktur217nov-dec_v_26_1.pdf


2017 faktúry

[03.11.2017]  knihafaktur2017jan-okt_v_25_1.pdf


2015 faktúry

[18.01.2016]  knihafaktur2015_v_24_2.pdf

2015 faktúry

[18.01.2016]  knihafakt?r2015_v_24_1.pdf


2016 faktúry

[02.02.2017]  2016_faktury_v_11_3.pdf

2016 faktúry

[31.12.2015]  2015faktury_v_11_2.pdf

2016 faktúry

[30.07.2015]  2015faktury_v_11_1.pdf


2014 faktúry

[00.00.0000]  2014faktury_v_10_2.pdf

2014 faktúry

[31.12.2015]  2015fakt?ry_v_10_1.pdf
Zmluva s pekárňami

[01.01.2019]  zmluvasstanislavs.r.o.pekarne_v_34_1.pdf


Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

[31.12.2018]  pzs-remedypoint,s.r.o._v_33_1.pdf


Odpadové hospodárstvo

[01.05.2019]  mgbusinessservices,evidenciaodpadu_v_32_1.pdf


Zmluva na zabezpecenie ochrany osobnych udajov

[12.04.2018]  zmluvanazabezpecenieochranyosobnychudajov_v_29_1.pdf


Zmluva o poskytovani konzul.sl. k ochrane osob.udajov

[12.04.2018]  zmluvaoposkytovanikonzul.sl.kochraneosob.udajov_v_28_1.pdf


kolektívna zmluva

[01.12.2017]  kolektivnazmluva_v_27_1.pdf


POTRAVINY - ovocie

Zmluva s Boni Fructi
[10.07.2017]  zmluvabonifructi_v_23_1.pdf


OBSTARÁVANIE

Príkazná zmluva - elektrika
[02.10.2017]  prikaznazmluva-obstaranieel._v_22_1.pdf


OBSTARÁVANIE

Príkazná zmluva - plyn
[02.10.2017]  prikaznazmluva-obstaraniezem.plyn_v_21_1.pdf


POTRAVINY

Zmluva s Achberger
[01.02.2017]  zmluvasachberger_v_20_1.pdf


Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-074-2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva o poskytnutí peňažného daru na obnovu školského amfiteátra
[26.06.2017]  zmluvaoposkytnutipenaznehodaruc.na-074-2017nadaciaslsp_v_19_1.pdf


Telekom

Telekom zmluva
[12.01.2015]  telecomzmluva_v_18_1.pdf


BVS

BVS - pitná voda
[01.12.2017]  bvszmluvapitnavoda_v_17_2.pdf

BVS

BVS zmluva
[12.01.2015]  bvszmluva_v_17_1.pdf


Račianska Teplárenská

[00.00.0000]  racianskateplarenskazmluva_v_16_2.pdf

Račianska Teplárenská

Račianská Teplárenská
[12.01.2015]  ra?ianskatepl?rensk?zmluva_v_16_1.pdf


MET Slovakia

Met Slovakia 2018
[29.12.2017]  zmluvametna2018_v_15_3.pdf

MET Slovakia

Met Slovakia
[28.12.2015]  zmluvaplyn_v_15_2.pdf

MET Slovakia

SPP zmluva
[12.01.2015]  sppzmluva_v_15_1.pdf


Energie2

Energie2
[27.12.2017]  zmluvaododavkeel.energieenergie2_2018-2019_v_14_3.pdf

Energie2

Energie2 - zmluva
[18.01.2016]  energie2-zmluva_v_14_2.pdf

Energie2

Magna Energia zmluva
[12.01.2015]  magnaenergiazmluva_v_14_1.pdf


VipTel

VipTel zmluva
[12.01.2015]  viptelzmluva_v_13_1.pdf


Isper

[12.01.2015]  isper_zmluva_v_12_1.pdf
© mstbiliska.sk