MS Tbiliska

Aktuality

1.6. PONÍKY

- MDD

31.5. Športový deň

- deti do škôlky obliecť športovo

30.5. FOTENIE DETÍ

- spoločné fotenie
VÍTAME VÁS
 
 
TU SA DOZVIETE:
 
 
- ZÁPIS DO MŠ
- ZVÄČŠENÁ NOSOHLTANOVÁ MANDĽA
- 2% Z DANE poďakovanie
- POPLATKY MŠ
- PREVÁDZKA MŠ
- NÁRODNÝ PROJEKT
 
.....................................................................
 
123

Oznamujeme rodičom, že sme prijali 119 žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024, prijať môžeme 30-35 detí.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2023. 

 
.....................................................................
 
 
PREČÍTAJTE SI ...
 
logop1
logop2
 
.....................................................................
2% z dane

ĎAKUJEME všetkým, ktorí mohli a darovali našej materskej škole 2% z dane.

 

Vďaka týmto finančným prostriedkom budeme môcť zabezpečiť rôzne nové hracie prvky v interiéri aj exteriéri, inovatívne výchovno-vzdelávanie pomôcky, materiály a mnoho iného. 

 

.....................................................................
 
 
POPLATKY MŠ 
platné od 1.1.2023:
 
 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

1.) školné: 57 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 nedovŕšilo 5 rokov života. 

 2.) strava": 56 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Rodičia predškolákov, ktorí požiadali o dotáciu na stravu, budú od 1.5.2023 platiť na mesiac

  stravné"28 €

 • Platí sa za každé dieťa. 

3.)  „Rodičovské združenie"

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
 • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60 €/polrok
 • Za dieťa nad 5 rokov života alebo predškoláka navrhujeme 75 €/polrok

.....................................................................

 
dm dakujeme
 
 
detvaky

Prevádzka materskej školy od 6,30 – 17,00 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00hod. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 16,50, aby sa o 17,00 mohla zatvoriť budova, následne sa vykoná povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Naďalej bude prebiehať dôsledný ranný filter – vo vstupe prechodový teplomer, na triede pedagogický a zdravotný personál.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ musí zákonný zástupca  vypísať a odovzdať k prvému nástupu 5.9.2022 dieťaťa do MŠ a vždy po chorobe.
 • Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast zákonný zástupca, ktorého dieťa už plní povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke. Naďalej ostáva ZÁKAZ nosenia hračiek a iných predmetov do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a jedno rúško.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
.....................................................................
 
 
 
skolka nadacia
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP II | Metodicko-pedagogické centrum (mpc-edu.sk)

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

..................................................................................................................................................

 

 

 

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk