MS Tbiliska

Aktuality

3.10. ŠARKANIÁDA OD 15,00 HOD.

- PROGRAM PRE DETI S RODIČMI
 
VITAJTE
listy3
 
TU SA DOZVIETE:
 
 
- OZNAM - ŠARKANIÁDA
- PREVÁDZKA MŠ
- POPLATKY MŠ
- ZVÄČŠENÁ NOSOHLTANOVÁ MANDĽA
- NÁRODNÝ PROJEKT
 
 
 
.....................................................................
 
ŠARKANIÁDA
 
Dňa 3.10.2023 v utorok od 15,00 hod. sa vo vonkajších priestoroch škôlky uskutoční Šarkaniáda, ktorá je určená pre priateľov školy/rodičov s deťmi našej MŠ.
Čaká na vás pestrý program, výroba šarkanov a ich púšťanie.
KITE
Veríme, že si na túto udalosť vyhradíte čas a vyrobíte si krásneho šarkana.
V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší/presúva.
.....................................................................

Prevádzka materskej školy

od 6,30 hod. do 17,00 hod.

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00hod. 
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť najneskôr 16,50 hod., aby sa o 17,00 hod. mohla zatvoriť budova a areál MŠ.
 • Naďalej bude prebiehať dôsledný ranný filter – na triede pedagogický a zdravotný personál.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a jedno rúško.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
.....................................................................
 
POPLATKY MŠ 
platné od 1.9.2023:
 
 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

1.) školné: 57 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • predškoláci, resp. deti, ktoré do 31. 8. dovŕšili 5 rokov života, tento poplatok neplatia. 

 2.) stravné"56 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Rodičia predškolákov, ktorých dieťa k 31.8. dovŕšilo 5 rokov a požiadali o dotáciu na stravu, budú platiť 28€/mesiac.

3.)  „Rodičovské združenie"

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
 • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60 €/polrok.
 • Za dieťa nad 5 rokov života alebo predškoláka navrhujeme 75 €/polrok.

 

 • Platí sa za každé dieťa. 
 
 

.....................................................................

 
 
PREČÍTAJTE SI ...
 
logop1
logop2
 
.....................................................................
detvaky
 
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP III | NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

 

 

 

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk